צור קשר עם צוות האתר
צור קשר עם צוות האתר
צור קשר עם צוות האתר
צור קשר עם מנהל הקהילה
צור קשר עם מנהל הקהילה
צור קשר עם מנהל הקהילה
צור קשר עם האגודה החקלאית
צור קשר עם האגודה החקלאית
צור קשר עם האגודה החקלאית
צור קשר עם רכז הקליטה
צור קשר עם רכז הקליטה
צור קשר עם רכז הקליטה

ניצן חביב

04-6960311

04-6960358

kehila.yonatan@gmail.com

עם מנהל הקהילה

צור קשר

אודליה רוט, רכזת הקליטה, selaod@gmail.com

מזכירות היישוב 04-6960311

כתובת למשלוח דואר:   ד.נ. דרום הגולן, יונתן 1241500