מידע לתושב

טלפונים ושעות פתיחה

/

מרכזיה

04-6960311

04-6963382

א'-ה' 8:00-17:00

מ. הקהילה - ניצן

04-6960358

א' , ג' , ד' , ה' 8:00-14:00

צרכניה

04-6960357

א'-ה' 7:00-19:00 , ו' 7:00-13:00

מרפאה

04-6960356

זימון תורים

*2700

אחות

054-4841248

ב' 13:00-16:00 , ה' 8:00-11:00

ד"ר אשר שליו

050-8895705

ב' 14:00-16:00 , ה' 8:00-10:00

ספריה

04-6960379

א' 16:30-18:00 , ה' 19:30-20:30

מעון תמר

04-6960326

גן גפן

04-6918403

גן תאנה

04-6918405

עמותת מתן

04-6918426

052-6843121

אודליה רוט, רכזת הקליטה, selaod@gmail.com

מזכירות היישוב 04-6960311

כתובת למשלוח דואר:   ד.נ. דרום הגולן, יונתן 1241500