top of page

ביונתן קיימת וועדת תרבות המרכזת פעילות חברתית למבוגרים ולכל המשפחה, טיולים משותפים ומסיבות וכן צוות נוסף של חברים שדואג לטקסים בחגים הלאומיים.

 

בנוסף, פועלת בחיספין שלוחה של מתנ"ס גולן שמקיימת פעילויות לגיל הרך, לנוער, למבוגרים ולגיל הזהב כמו גם פעילויות ספורט, התחדשות יהודית, תנועות הנוער, אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים ועוד.

כמו כן מפעיל מתנ"ס גולן מספר תכניות קהילתיות כגון:

דור המשך במה לצעירי הגולן לחיזוק המעורבות הצעירה באזור וטיפוח הקשרים בין הצעירים בגולן.

מתנדבים בגולן פרויקטים של היחידה להתנדבות למען הקהילה והרחבת מעגל המתנדבים לפעילות קהילתית.

מעגלים מרכז להורות משותף למיט''ר ולמתנ''ס. נמצא בשלוחת חיספין ומפעיל סדנאות בתחומי הורות ומשפחה בשלוחות המתנ''ס השונות.

 

מידע נוסף על המתרחש באזור ועל אפשרויות הבילוי והפנאי אפשר למצוא בלינקים הבאים:

שישי בגולן השבועון של יישובי הגולן וקצרין

עיתון ארץ הגולן חדשות מהמועצה וסיפורים קהילתיים

תיירות גולן המדריך למטיילים, אתרים, נופש ואטרקציות

bottom of page