top of page

שירותים ביונתן

על יונתן

ביונתן פועלים בית כנסת, מקווה, בית מדרש, צרכנייה, בית תרבות, ספרייה, מרפאה (של קופ"ח כללית), מרפאת שיניים ותחנת דלק (למנויים בלבד).

בסביבה הקרובה (עד 20 דקות נסיעה) ניתן למצוא מוסכים ופנצ'ריות, שירותים של קופ"ח מכבי, מרפאה של קופ"ח לאומית, בתי קפה, מסעדות ובתי עסק למכירת מגוון מוצרים, מרהיטים ועד מוצרי חשמל.

עולם חסד ייבנה

ביונתן פועלים מספר גמ"חים לרווחת החברים ותושבי הגולן.

עמותת מתן

גמ"ח שמחות

פני זוהר

bottom of page