top of page

בין הר החרמון הניבט מצפון לנופי הרי הגלעד מדרום ובין תל פארס הנישא ממזרח להרי הגליל הנשקפים ממערב שוכן לו היישוב יונתן.

ביישוב שוכנת קהילה דתית לאומית רב גונית שמקיימת אורח חיים על פי הרוח של תנועת "בני עקיבא" ועל בסיס של תורה ועבודה עם סובלנות, פתיחות, מעורבות ועזרה הדדית, קהילה של אנשים אכפתיים, חמים ומסבירי פנים.

היישוב שלנו צומח וקולט משפחות דתיות-לאומיות ומזמין אתכם לבוא, להתארח ולהתרשם מהאוויר ומהאווירה.

הליך הקליטה

כל משפחה המעוניינת לעבור להתגורר ביישוב נפגשת תחילה עם כרמית, רכזת הקליטה שלנו.

לאחר מכן מתקיימת פגישה עם צוות ההיכרות של היישוב, המונה חמישה מחברי היישוב, שבה מעמיקים מעט את ההיכרות בין המשפחה ליישוב ובין היישוב למשפחה.

אם כולם מעוניינים להמשיך בהליך הקליטה, המשפחה מוזמנת לשבת קליטה שבה תתארח אצל שלוש משפחות מהיישוב לכל אחת מסעודות השבת. במוצאי שבת תיערך פגישה נוספת עם צוות ההיכרות.

בתום ההתרשמות ההדדית, אם תחליט המשפחה כי נאה היישוב בעיניה ואם יחליטו חברי צוות ההיכרות כי המשפחה מתאימה לאופיו של היישוב ותוכל להשתלב בו בהצלחה, תוכל המשפחה לבחור את אפשרות המגורים העדיפה עליה (כפי שמפורט למטה).

לפני רכישת מגרש ביונתן, המשפחה מתבקשת לגור במושב בשכירות לתקופת היכרות הדדית של שנה. בתום תקופת ההיכרות אם המשפחה ונציגי היישוב מחליטים על רצון והתאמה להמשיך במגורים ביונתן, ניתן לעבור לרכישת מגרש. המשפחה תופנה ע"י המועצה האזורית למכון אבחון ותוזמן לפגישה עם וועדת הקבלה של המועצה האזורית. לאחר קבלת האישור מוועדת הקבלה האזורית תוכל המשפחה להתחיל בתהליך הרכישה.

 

ברוכים הבאים! מה עכשיו?

האפשרויות העומדות בפני המשפחות הנקלטות הן לשכור יחידת דיור או לקנות בית למגורים בהתאם להיצע הקיים באותה עת או לקנות מגרש לבניה עצמית בשטח ההרחבה של היישוב (מגרש בגודל 750 מ''ר).

משפחה הרוכשת מגרש לבניה זכאית לגור בשכירות במגורון, במידה שיש מגורון פנוי, עד שתסיים בניית ביתה.

bottom of page