צור קשר עם צוות האתר
צור קשר עם צוות האתר
צור קשר עם צוות האתר
צור קשר עם מנהל הקהילה
צור קשר עם מנהל הקהילה
צור קשר עם מנהל הקהילה
צור קשר עם האגודה החקלאית
צור קשר עם האגודה החקלאית
צור קשר עם האגודה החקלאית
צור קשר עם רכז הקליטה
צור קשר עם רכז הקליטה
צור קשר עם רכז הקליטה

צור קשר

עם האגודה החקלאית

משרד

04-6960352

04-6963382

מרכז משק

04-6960359

04-6963382

052-8348301

אלי

הנהלת חשבונות

04-6960354

052-8348321

תרצה

מזכיר האגודה

04-6960380

052-8348381

חיים

מטע נשירים וכרם

04-6960390

04-6962622

052-8348370

אליעזר

מנגו

052-8348336

בניהו

גידולי שדה

052-8348355

יחיאל

לול פיטום

04-6960396

153-4-6960396

052-8348396

עופר

בקר לבשר

052-5520108

נדב

רפת המפלים

04-6960383

04-6961497

052-8348444

בני

מרכז מזון לבהמות

04-6960348

04-6918422

052-8348385

דורון

מסגריה

04-6960353

04-6960397

052-5520197

רוני

צרכניה

04-6960357

052-8348309

רננה

מרפאת שיניים

04-6960301

052-8348378

גלית

אודליה רוט, רכזת הקליטה, selaod@gmail.com

מזכירות היישוב 04-6960311

כתובת למשלוח דואר:   ד.נ. דרום הגולן, יונתן 1241500