top of page

חינוך

על המושב

החזון החינוכי 

קהילת יונתן תשאף לקיים סביבה חינוכית עשירה ואיכותית שייעודה לאפשר לחיות יחד חיים טובים, מלאים ומשמעותיים, חיי שיתוף וערבות הדדית המאפיינים את קהילתנו הרב-גונית.

סביבה חינוכית שתהא מושתתת על ערכי הכרת הטוב, כבוד הדדי וקבלת האחר.

סביבה המחנכת לציונות, לחקלאות, לאהבת הארץ והטבע מתוך שייכות למושב, לגולן ולמדינה.

סביבה שתוביל לבניית קהילה מוגנת ובטוחה לכלל חבריה.

כל זאת מתוך אמונה, יראה ואהבת ה'.

מסגרות החינוך במושב

מעון תמר (0-3), גן גפן (3-4) וגן תאנה (4-5).

צהרונים לילדי גן גפן וכיתות א'-ג' (מעון תמר וגן תאנה פועלים עד השעה 4).

בתחום הבלתי פורמלי פועלים ביישוב תלמוד תורה, פעילות עוז, סניף בני עקיבא, מועדון ז'-ח' ומועדון נוער לגילאי ט'-י"ב.

פעילי תחום החינוך במושב

על כל נושא החינוך מנצחת ועדת החינוך. הועדה אחראית על תחומי החינוך הבלתי פורמאלי של ילדי המושב האהובים מזמן לידה (או כ-14 שבועות  אח"כ) ועד סוף כיתה י"ב. פרטים נוספים על הועדה ניתן למצוא בדף המידע על האגודה הקהילתית.

בשטח פועלים המד"בים (מדריכים בוגרים) לכיתות ט'-י"ב, רכזת לכיתות ז'-ח', מדלי"קים (מדריכים לילדים קטנים) לכיתות א'-ו', הקומונרית לסניף בני עקיבא ובת שרות נוספת שאחראית על פעילות תנועת עוז לילדי א'-ג' ועל המשחקיה לגיל הרך (גילאי 0-7).

מסגרות חינוך נוספות באזור

בי"ס ממ"ד "גולן" 8 שנתי בחיספין

בי"ס ממ"ד "בדרכי נועם" 6 שנתי בקצרין

ת"ת בקשת

בית חינוך "מעיינות" בנטור

הישיבה התיכונית חיספין

ישיבה תיכונית "רגבים בגולן" ברמת מגשימים

ישיבת אלוני הבשן

אולפנא בנוב

אולפנא בקצרין

אולפנא בטבריה

bottom of page