top of page

לגור ביונתן

בין הר החרמון הניבט מצפון לנופי הרי הגלעד מדרום ובין תל פארס הנישא ממזרח להרי הגליל המשקיפים ממערב שוכן לו מושב יונתן.

במושב שוכנת קהילה דתית לאומית רב גונית שמקיימת אורח חיים על פי הרוח של תנועת המזרחי ועל בסיס של תורה ועבודה עם סובלנות, פתיחות, מעורבות ועזרה הדדית, קהילה של אנשים אכפתיים, חמים ומסבירי פנים.

המושב שלנו צומח וקולט משפחות דתיות-לאומיות ומזמין אתכם לבוא, להתארח ולהתרשם מהאוויר ומהאווירה.

הליך הקליטה

כל משפחה המעוניינת לעבור להתגורר ביישוב נפגשת תחילה עם פול, רכז הקליטה שלנו.

לאחר מכן מתקיימת פגישה עם ועדת הקליטה של המושב, המונה חמישה מחברי המושב, שבה מעמיקים מעט את ההכרות בין המשפחה למושב ובין המושב למשפחה.

אם כולם מעונינים להמשיך בהליך הקליטה, המשפחה מוזמנת לשבת קליטה שבה תתארח אצל שלוש משפחות מהיישוב לכל אחת מסעודות השבת. במוצאי שבת תיערך פגישה נוספת עם ועדת קליטה.

בתום ההתרשמות ההדדית, אם החליטה המשפחה כי נאה המושב בעיניה ואם החליטו חברי ועדת הקליטה כי המשפחה מתאימה לאופיו של המושב ותוכל להשתלב בו בהצלחה, תוכל המשפחה לבחור את אופציית המגורים העדיפה עליה (כפי שמפורט למטה).

משפחה שבחרה לרכוש נכס ביישוב (מגרש או בית) תופנה ע"י המועצה האזורית למכון אבחון ותוזמן לפגישה עם וועדת הקבלה של המועצה האזורית. לאחר קבלת האישור מוועדת הקבלה האזורית תוכל המשפחה להתחיל בתהליך הרכישה.

 

ברוכים הבאים! מה עכשיו?

האפשרויות העומדות בפני המשפחות הנקלטות הן לשכור יחידת דיור או לקנות בית למגורים בהתאם להיצע הקיים באותה עת או לקנות מגרש לבניה עצמית בשטח ההרחבה של המושב (מגרש בגודל 750 מ''ר).

משפחה הרוכשת מגרש לבניה זכאית לגור בשכירות במגורון, במידה ויש פנוי, עד שתסתיים בניית ביתה.

bottom of page