תצלום אוויר של מושב יונתן

מושב יונתן נטועים בלב הגולן