Search
  • Ilan Manoim

תמי קופל 13 01 21 TED


המלצה להמשך צפייה בהרצאת טד מצוין מפי הצלם סבסטיו סלגדו. לחצו על הלינק פה

25 views0 comments

אודליה רוט, רכזת הקליטה, selaod@gmail.com

מזכירות היישוב 04-6960311

כתובת למשלוח דואר:   ד.נ. דרום הגולן, יונתן 1241500