top of page

זמני תפילות ושיעורים

זמני תפילות בימי חול

זמני תפילות בשבת

מידע לתושב

שיעורים קבועים

נא לשים לב לעדכונים במייל היישובי

דף יומי

כל יום בשעה 19.30 בבית המדרש

גמרא לנשים - הרב ישי

ימי שני בשעה 21.00 בבית המדרש

שיעור שבועי לנשים - ר' עמוס לובאן

ימי שלישי בשעה 20.30 בבית המדרש

שיעור גמרא

כל שבת בשעה 7.30

שיעור הלכה

כל שבת לאחר מוסף בבית הכנסת

הודעות מיוחדות

bottom of page