צור קשר עם צוות האתר
צור קשר עם צוות האתר
צור קשר עם צוות האתר
צור קשר עם מנהל הקהילה
צור קשר עם מנהל הקהילה
צור קשר עם מנהל הקהילה
צור קשר עם האגודה החקלאית
צור קשר עם האגודה החקלאית
צור קשר עם האגודה החקלאית
צור קשר עם רכז הקליטה
צור קשר עם רכז הקליטה
צור קשר עם רכז הקליטה

עם צוות האתר

צור קשר

אודליה רוט, רכזת הקליטה, selaod@gmail.com

מזכירות היישוב 04-6960311

כתובת למשלוח דואר:   ד.נ. דרום הגולן, יונתן 1241500